Vilka är talare på Gospel Fokus?

Varför har vi kallat de talare vi kallat? Vår utgångspunkt har varit Greg Gilberts bok ”Vad är evangeliet? – Nyheterna om Gud, människan, Jesus – och dig” (Reformedia 2015).

Utifrån bokens fyra underrubriker har vi kallat förkunnare – och i flera fall författare – som vi tror kommer göra ett gott arbete tillsammans med Greg (som vi är väldigt glada kommer från Louisville, Kentucky, som huvudtalare).

Stefan Gustavsson har i flera böcker adresserat utgångspunkten i Gud, vår skapare, och vårt beroende av/ansvar inför Honom. Olof Edsinger har nyligen fått två böcker publicerade som berör människan och vårt fallna tillstånd: ”Domen: Evangeliets bortglömda dimension” respektive ”Ett liv i den Heliges närhet”. Stefan Swärd har tagit sig an Jesus och försoningen i boken ”Inte utan korset”. Slutligen kommer Johnny Lithell tala om din och min respons på evangeliet, i tro och omvändelse. Fredagen bygger på utläggande förkunnelse av bibeltexter, och här är Johnny ett föredöme.

I ett läge där centrum och periferi ofta får samma tyngd, vill vi gå i en riktning där fokus är det som kristenheten har att förhålla sig som ”det allra viktigaste” (1 Kor 15): Evangeliet. Därav namnet GOSPEL FOKUS. Vi ser, och får hela tiden bekräftelser på, att om kristenheten tidigare haft hetlevrade diskussioner om mer perifera frågor handlar dessa i dag snarare och allt oftare om centrum. I förordet till ”Vad är evangeliet” nämner Don Carson flera tidigare tvistefrågor, men skriver sedan:

”Den fråga som i dag har störst potential att tända gnistan är – precis som författaren till den här boken hävdar: ”Vad är evangeliet?” Och man kan med fördel foga till en följdfråga: ”Vad definierar den evangeliska rörelsen?”

Utspelet från prästerna i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm var väl typexemplet på detta, och ett tragiskt steg långt ner längs the slippery slope, som borde väcka oss alla inför den allvarliga situation vi befinner oss i idag. Här måste vi också förkovra oss, så vi inte förs vilse.

Så vi ägnar hela fredagen åt detta, från morgon till kväll: Vad är evangeliet!?

Lördagen behandlar sedan hur församlingen kan bli en ”evangelie-driven” gemenskap, som i allt tänker hur evangeliet blir synligt och ”livsnerven” i församlingen. Greg kommer hålla två temaföreläsningar, bl.a. om hur vi alla och envar blir vittnen på våra arbetsplatser, och Magnus Persson kommer att beskriva den spännande resa pingstförsamlingen United gjort, just mot en församling med mer fokus på centrum i evangeliet. Programmet finns här .

Så vi samlas kring Evangeliet om Jesus Kristus. Helt enkelt. Och vi tror att just de talare vi kallat kommer att, med Guds nåd, göra ett gott arbete att hjälpa oss att se detta centrum tydligare.

Välkomna!
Ola Nilsson
Ordförande Reformedia

Share Button