Upprop: Tillsammans för evangeliet

Reformedia grundades genom detta upprop den 31 oktober 2013, på årsdagen av Reformationens start:

”För snart 500 år sedan stod Martin Luther framför porten till Slottskyrkan i Wittenberg, Tyskland. Året var 1517 och dagen den 31 oktober. Med hammaren i ena handen och ett handskrivet papper i andra tog han mod till sig och spikade upp sina 95 teser om avlatshandel och frälsning genom Kristus allena. Martin Luther skrev: ”Kyrkans sanna skatt är det allra heligaste evangeliet om Guds härlighet och nåd.”

Mycket snart kom detta fokus på Evangeliet att omvälva utvecklingen även i Sverige.

När vi nu står inför Reformationens 500-årsjubileum ser vi hur de evangeliska sanningarna nedvärderats. Den apostoliska bekännelsen ifrågasätts av kyrkliga ledare på ett häpnadsväckande sätt. Försoningen mellan Gud och människa – enbart genom Jesu ställföreträdande verk på korset – ifrågasätts. På andra håll präglas kyrkan av uppgivenhet och apati.

Reformationens gnista tändes av en medial händelse, och budskapet fick snabbt spridning genom tryckerikonsten, den tidens nya informationsteknik. Med en nyvunnen glöd och kärlek blev inte minst många unga människor budbärare och snart nyttjades alla olika media för lärjungaträning, evangelisation/mission och reformation.

I dag behöver vi åter förkunna Evangeliet om Jesus med kärlek och passion. Och vi behöver åter nyttja alla nu tillgängliga media i detta uppdrag.

För detta ändamål instiftar vi nu Insamlingsstiftelsen Reformedia för att främja spridandet av evangeliet om Jesus Kristus samt den förkunnelse och teologi som legat till grund för Reformationen och den evangeliska väckelsen.

Detta ska ske genom förlagsverksamhet och medieproduktion, opinionsbildning och formandet av virtuella och fysiska mötesplatser som främjar stiftelsens ändamål. För att uppnå ändamålet ska stiftelsen också bidra till undervisning och utbildning, samt ge barn och unga och utsatta grupper omsorg, inriktning och meningsfullhet.

Stiftelsen ska arbeta i trohet till kristenhetens bekännelser, Reformationens fokus på Skriften, nåden, tron, genom Kristus och till Gud – allena – vare äran samt den globala evangeliska rörelsens Lausannedeklaration.

Share Button