Nu finns studiehandledningen för “GSP” att ladda ner

Studiehandledningen är indelad för 13 träffar som vart och ett behandlar fyra av bokens kapitel. Välj alla eller några av träffarna för att fördjupa er kring “Guds stora passion” och de 50 skäl som John Piper presenterar till varför Jesus gav sitt liv.

Formatet är A5, och lämpar sig att skriva ut med 2 sidor bredvid varandra på ett A4-papper.

En reformationsteologisk syn på kyrkan

GSP50 Handbok för bokcirkel

Share Button