Nio sundhetstecken din församling bör sträva efter

Hur många böcker finns det om hur våra församlingar ska bli större, bättre och friskare – om man bara följer just den bokens undervisning?

I slutet av boken Nine marks of a healthy church redogör Mark Dever för 19 sådana böcker – med totalt 186 punkter att efterfölja (med reservation för att några överlappar). Detta är alltså en hel “industri” – åtminstone i den engelskspråkiga världen. Många av författarna lovar frankt att om en församling bara följer de punkter just deras bok redogör för, kommer detta per automatik leda till tillväxt och framgång.

Boken En sund församling – steg för steg som Reformedia nu ger ut på svenska är en sammanfattning av den ovan nämnda boken Nine Marks. Men till skillnad från många av de andra, liknande böckerna utlovar författaren Mark Dever inte någon automatisk framgångsvåg gällande sina nio sundhetstecken. Tvärtom: hans utgångspunkt är att det viktiga är troheten mot Gud och hans ord, inte framgången i numerära tal. Tillväxt kan inte mätas i enbart kvantitet, utan handlar också om fördjupat lärjungaskap.

Skälet till att Dever skrivit boken beskriver han på följande sätt: “Skälet till att jag kom fram till de här nio sundhetstecknen, var att jag såg att det var ovanligt att vara en mogen eller växande kristen i församlingen. Och det borde inte vara så; det borde vara normalt att finna kristna som växer som kristna i kyrkan. Så jag började tänka och be över vad det egentligen är som pågår, och jag skrev ner några tankar om varför församlingarna inte har fler normalt växande kristna. Så kom jag på de punkter som jag nu kallar Nio tecken på en sund församling.”

Se hela klippet här:

I boken ger han också en definition av vad han menar att en sund församling är: ”En sund församling är en gemenskap som mer och mer återspeglar Guds karaktär såsom den har uppenbarats i hans Ord.”

Inledningsvis tydliggör han att de nio sundhetstecken han undervisar om inte är de enda som kännetecknar en sund församling; dit hör så grundläggande ting som dop och nattvardsfirande, gemenskap och böneliv. Ja, dessa andra punkter kan faktiskt vara viktigare, enligt Dever. Men dessa nio sundhetstecken är sådana som ofta saknas i våra församlingar i dag, men som har en tydlig biblisk grund. Och om de är bibliska är de också något för alla församlingar att eftersträva, menar Dever.

Nu kommer snart det sista korta klippet, textat på svenska, som redogör för samtliga nio sundhetstecken på evangeliecentrerat.se. Du finner dem här:

Nio sundhetstecken

Boken En sund församling – steg för steg säljs tillsammans med boken Vad är Evangeliet? – som djupdyker i det tredje sundhetstecknet – för 200 kr plus porto (39 kr). Är du pastor eller ledare inom kristenheten får du böckerna gratis om du använder rabattkoden “pastor”. Du hittar dem i vår butik.

Share Button