Glädjande nyhet: Greg Gilbert till Sverige 2-3 oktober

Evangeliet är Guds kraft till frälsning, säger aposteln Paulus (Rom 1:16).

Det enda hoppet för människor i vår tid och vår kultur är att församlingen lever i och förkunnar detta evangelim – såsom det en gång för alltid givits åt oss.

Men det måste också förkunnas på ett sätt, i den helige Andes överbevisning, att människor verkligen nås av det.

Tyvärr ser vi i dag en kristenhet med stor osäkerhet och otydlighet kring budskapet – med åtföljande svaghet utåt. Också i denna situation tror vi att Evangeliet är Guds kraft till förändring.

Så vad är då evangeliet? Och hur förkunnar vi det i vår tid?

Detta kommer vi att ägna två dagar åt när Greg Gilbert, författare till boken Vad är evangeliet?, kommer till Sverige för att tillsammans med några av våra kristna ledare – Olof Edsinger, Stefan Swärd, Magnus Persson och Johnny Lithell – både tydliggöra vad Evangeliet är och hur vi kan nå ut med det i dag.

Mer info om detta kommer löpande, så prenumerera på vårt e-nyhetsbrev (se högersidan alt. längst ner). Men boka redan nu in 2-3 oktober och kom till Jönköping!

Vi tror och hoppas på två dagar som uppmuntrar till ett nytt engagemang kring – och utifrån – Evangeliet om vår ende Herre och Frälsare Jesus Kristus.

Share Button