Glädjande nyhet: Greg Gilbert till Sverige 2-3 oktober

Evangeliet är Guds kraft till frälsning, säger aposteln Paulus (Rom 1:16). Det enda hoppet för människor i vår tid och vår kultur är att församlingen lever i och förkunnar detta evangelim – såsom det en gång för alltid givits åt oss. Men det måste också förkunnas på ett sätt, i den helige Andes överbevisning, att Read more about Glädjande nyhet: Greg Gilbert till Sverige 2-3 oktober[…]

Nio sundhetstecken din församling bör sträva efter

Hur många böcker finns det om hur våra församlingar ska bli större, bättre och friskare – om man bara följer just den bokens undervisning? I slutet av boken Nine marks of a healthy church redogör Mark Dever för 19 sådana böcker – med totalt 186 punkter att efterfölja (med reservation för att några överlappar). Detta Read more about Nio sundhetstecken din församling bör sträva efter[…]