2015 – ett år att bygga upp Kristi kropp

Ett nytt år, Herrens år 2015, är redo att fyllas med nya dagar. Vad ska vi göra annorlunda i år mot vad vi gjort tidigare år? Grundläggande tror jag att det är viktigt att se att den kristna tron inte är ett jagande efter nya framgångar att fylla prisskåpet med, utan tvärtom att finna tillfredsställelse i inget annat än Jesus Kristus själv. Han är vår skatt och stora “vinst” i livet.

2015 bör därför bli ett år då vi än mer uppskattar och finner sätt att leva nära vår Herre.

Själv har han sagt att han skall ”bygga” sin församling” (Matt 16:18) – ett ord som sedan inte minst blir ett genomgående tema i Paulus undervisning till församlingen: att bygga upp, eller οἰκοδομήσω [oikodomēsō] i grekiskan. Ordet betyder helt enkelt att ”bygga ett hus”, men ges också en symbolisk betydelse i form av ”uppbyggelse” – att bygga upp någon – uppmuntra – ingjuta mod.

Since both a Christian church and individual Christians are likened to a building or temple in which God or the Holy Spirit dwells (1 Corinthians 3:9, 16ff; 2 Corinthians 6:16; Ephesians 2:21), the erection of which temple will not be completely finished till the return of Christ from heaven, those who, by action, instruction, exhortation, comfort, promote the Christian wisdom of others and help them to live a correspondent life are regarded as taking part in the erection of that building, and hence, are said οἰκοδομεῖν, i. e. (dropping the figure) to promote growth in Christian wisdom, affection, grace, virtue, holiness, blessedness. Thayer’s Greek Lexicon

Paulus avsnitt om de andliga nådegåvorna och den kristna gudstjänstgemenskapen i Första Korinthierbrevet har exempelvis detta bildliga uppbyggande som kriterium: ”Men allt skall syfta till att bygga upp” (1 Kor 14:26 min kursiv). Se grekiskans οἰκοδομὴν [oikodomēn].

Allt ska tjäna Jesus när han bygger sin församling. Låt oss ställa in oss på att han ska göra det i år – genom oss.

Men detta byggande av ett hus, Jesus’ egen församling, handlar i Jesus’ egna uttalande också om att foga in nya ”byggstenar” i denna byggnad – att vinna de människor för Kristus som nu är redo (Joh 4:35). Den bibel- och bekännelsetrogna Lutherska synoden i USA, Missourisynoden, säger till exempel:

The gifts of the Gospel, forgiveness and life given in Word and Sacrament—are God’s own means for evangelizing the lost. This is how Christ builds His church (Matt. 16:18; Eph. 2:20–22; Col. 2:19). The Lutheran Church—Missouri Synod (2001) For the Sake of Christ’s Commission

Det är också detta Reformedia vill fortsätta att prioritera under 2015: att bygga upp Kristi kropp genom att ingjuta mod i de troende och genom att bidra till att sprida Evangeliet till de som ännu inte kommit till insikt om sanningen i Jesus Kristus (1 Tim 2:4).

Vi hoppas få möta er alla i olika forum under 2015!

Share Button